AMC Seminar 2008


29 en 30 oktober Seminar AMC 2008 te Soesterberg, georganiseerd door het AMC Centre in samenwerking met:

  • Defensie Materieel Organisatie, Directie Wapensystemen
  • Hogeschool Zeeland, International Masters School

'Get Real' is het centrale thema voor AMC 2008.
Bij AMC staat dit voor het realiseren van duidelijke plannen en het zekerstellen van de daarbij benodigde resources. Dit met als hoger gelegen doel het kunnen voorzien in de vereiste ‘system cost-effectiveness’ van een asset.

Om dit, gedurende de gehele levensduur van zo'n asset, mogelijk te maken zijn er voor AMC specifieke methoden en technieken geselecteerd of ontwikkeld, die door partners geleverd dan wel gebruikt worden. Tijdens het seminar AMC 2008 zal hierop gefocust worden en zal er gepresenteerd en gedemonstreerd worden hoe daar mee om te gaan en welke ondersteuning geleverd kan worden.

De AMC partners zijn inmiddels verenigd in een kenniskring met een informatieportal op  www.amcplaza.com.

29 oktober programma:

13.30 uur Ontvangst op Het Officiers Casino te Soesterberg
14.00 uur Excursie aangeboden door DMO Instandhoudingbedrijf Landsystemen (Landmacht)
17.00 uur AMC Speerpuntendebat
18.30 uur AMC Captains Diner (5-gangenmenu met wisselende tafelschikking)
21.30 uur Afsluiting.


AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre