AMC Portal Game


photos/DSC07180.jpg
photos/DSC07193.jpg

Mede door ondersteuning van; het DOWES/ATO project, het Maritime Campus Netherlands, de Copernicos Groep, World Class Maintenance en AMICO Services, is het mogelijk een spel te ontwikkelen, specifiek voor het demonstreren en trainen van Asset Management in Control. Om de gameprincipes te kunnen demonstreren op het Seminar AMC 2011, is als te beheren asset gekozen voor een fictief offshore windpark. Het doel van het spelen van het spel is tweeledig; de spelers worden heel direct bekend gemaakt met de verschillende aspecten van Asset Management Control en omdat er in de verschillende teams gespeeld wordt, zullen de teamleden elkaar (op een andere manier) leren kennen en als ‘Life Cycle Management (LCM) Team’ opereren.

Het LCM Team bestaat uit een Asset Control Team, een Asset Management Team en een Asset Service Team. Om het spel te spelen zal elk van deze drie ‘Topic Teams’ moeten bestaan uit minimaal 1 tot maximaal 6 personen. Maximaal kunnen er dus 18 deelnemers tegelijk aan het spel meedoen.  De drie teams (het Cycle Management Team) zullen na onderling overleg gedurende maximaal 20 jaren, of zolang als de speeltijd dit toestaat, per jaar moeten kiezen voor een focus in de Operation & Maintenance (O&M) aanpak. Om dit, naar ieders inzicht, zo kosteneffectief te doen kan er gekozen worden uit verschillende “O&M Year Scenarios”. Tijdens het spel gaat het erom, een zo goed mogelijk resultaat te behalen, zowel specifiek voor het Topic Team als voor het LCM Team als totaal. De resultaten van elke gamesessie worden op de Game Portal opgeslagen en  kunnen voor zowel het gehele LCM Team, als individueel, per Topic Team, worden teruggekeken en met elkaar worden vergeleken.

Op donderdagmiddag 3 november tijdens het gedeelte van het parallele programma, konden de bezoekers kiezen tussen twee presentaties of het spelen van de game. De game werd tijdens het Seminar 2011 vier keer achtereen gespeeld. Naast dat deze een welkome afwisseling was tussen de presentaties door, werd de game ook zeer gewaardeerd om de inhoud en het interactieve karakter van de game. Uit de 50 evaluatieformulieren werden de gamesessies met een gemiddelde van 8.4 op een schaal van 1 tot 10 gewaardeerd.


Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de informatiepagina over de AMC Game.

 

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre