Report AMC 2002


photos/publiek.jpg
bijpraten in de expositieruimte tijdens de pauzes
photos/v.l.n.r. tevreden terugblikken door Hans Bais, John Stavenuiter, Hans Volkers en Hans Akkermans.jpg
tevreden terugblikken aan het einde van dit eerste seminar

Vliegende start voor Asset Management Control

Een nieuw concept voor de kosteneffectieve exploitatie van kapitaalintensief materieel!

Op Donderdag 14 November 2002 organiseerde de Associatie Technologie Overdracht (ATO) het eerste Asset Management Control Seminar in de “Dukdalf“ op de Oude Rijkswerf te Den Helder. Dit in samenwerking met; de Nederlandse Industriële Inschakeling Defensieopdrachten (NIID), de Nederlandse Vereniging Doelmatig Onderhoud (NVDO) en de ATO-partners; ECN en Marinebedrijf.

De AMC aanpak die gepresenteerd is, is gebaseerd op een generiek toepasbaar systeemmodel waarmee het gehele materieellogistieke proces, over de lifecycle,  gemodelleerd, geanalyseerd, bestuurd en beheerst kan worden. Het doel is in eerste instantie de (financiële)risico's m.b.t. kapitaalintensief materieel beter te beheersen en in tweede instantie de kosteneffectiviteit van dat materieel te verbeteren. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het verkrijgen van inzicht over, in hoeverre, bestaande methoden en technieken, zoals; TQM, ERP, ILS, PDM, TPM, op kosteneffectieve wijze kunnen worden geïmplementeerd en ingezet. Om dit te bereiken zijn de aspecten; teamwork, motivatie, informatie, en communicatie, de speerpunten van AMC.

Om de effecten van deze nieuwe AMC aanpak in de praktijk te toetsen is er, bij de Koninklijke Marine, een case studie uitgevoerd. Tijdens het seminar zijn de resultaten hiervan uitgebreid aan de orde geweest en zijn daarbij vertaald naar generieke toepassingen voor materieel (assets) zoals: vliegtuigen, energie centrales, hoogovens, wind farms, et cetera. 

Dit seminar werd bijgewoond door directieleden, fleet managers, account managers, logistic managers, ontwerpers, systems- en maintenance engineers.

Het ochtendprogramma werd geopend door de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten  vice-admiraal  Cees van Duyvendijk. De dag werd verder ingeleid en voorgezeten door brigade generaal b.d. Piet van de Lint

De presentaties bestonden uit:

  • Het belang van AMC voor de Nederlandse industrie  Dick Huybens, vice-voorzitter NVDO
  • AMC ‘het concept’, LCM-systems ‘de realisatie’  John Stavenuiter, hfd. Eng. Marinebedrijf
  • Web Based Product Data Management ‘kennis is macht’ ing. Kees van Paridon
  • Life Cycle Analysis ‘bezint eer ge begint’   dr. ir. John Stavenuiter
  • System  Maintenance ‘behoud door onderhoud’  ir. Nico Groen
  • AMC training ‘oefening baart kunst’   ir. Flip Wubben

Naast het plenaire programma was de gelegenheid om doorlopende demonstraties van AMC gerelateerde methoden en technieken te bezoeken.

Aan het eind van de middag werd dit eerste seminar geevalueerd door Hans Bais, als voorzitter van ATO,  waarbij opgemerkt werd dat dit evenement zeker een vervolg zal moeten krijgen.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre